Етнографски център „Сурвакари“

Етнографският център показва костюми, маски и други експонати, които представят и популяризират една от най-зрелищните зимни игри в българската обичайно-обредна система – „Сурва”, като част от траен туристически продукт в рамките на туристическата дестинация „Долината на маските”. Тази уникална експозиция без аналог в нашата страна включва централното селище Ковачевци и селата от общината, в които съществуват сурвакарски групи – Косача, Светля, Ракиловци, Чепино, Калище, Лобош и Сирищник. Тя показва общото и спецификата на обреда в селищата.

На 14 юни тази година бе открита най-новата изложбена зала в Етнографския център под името „Четирима братя, едно небе“, която е посветена на четиримата братя пилоти от фамилията Стаменкови.

Contact information

Община Ковачевци

Свързани обекти