Подземен музей по минно дело – Перник

Подземен минен музей се намира в две от извозните галерии на първата Държавна Мина в България, чиято дейност започва на 1 август 1891г. Има 30 експозиционни ниши в които е представено развитието на минната промишленост, която подпомага в голяма степен икономическия и индустриален подем на страната! Върви се 700 метра под земята в автентична руднична атмосфера. Единственият подземен минен музей на Балканския полуостров.

Дни за безплатен вход няма. Обектът ежегодно се категоризира от Министерство на енергетиката по отношение на руднични газове.

В цената на билета е включена екскурзоводска беседа на български език
Беседа на английски език – 10,00 лв.
Беседа на руски език – 10,00 лв.

Listing Information

Часовете за посещение са: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 ч.

 

Contact information

Регионален Исторически Музей - Перник

Свързани обекти