Interreg IPA CPC
Europe-flag

Objects

Комплекс късносредновековна църква „Св. Петка“ и килийно училищес.Радибош

0777 80 343; 0886273931

Радибош, Bulgaria

Община Радомир

Черквата „Св.Петка“ е записала богата история през дългите си години на съществуване. Read more…

Общински исторически музейгр. Радомир

0777 80 343

Център, Радомир, Bulgaria

Община Радомир

Началото на музейното дело в гр. Радомир датира от 1968г. , като сбирка към Народно читалище „Напредък-1895г.“. През 2005г. Read more…

Подземен музей по минно делоПерник

0882990222

str. „Физкултурна“ № 2, Перник

Regional historical museum - Перник

Подземен минен музей се намира в две от извозните галерии на първата Държавна Мина в България, чиято дейност започва на 1 август 1891г. Read more…

Часовникова кулаБотевград

0723/69 141, +359 879 496 133

гр. Ботевград, пл. „Освобождение“

Община Ботевград

Това е най-високата възрожденска часовникова кула в България (30 метра). Read more…

Паметник Костница

0723/69 141, +359 7137 20 44

с. Скравена, община Ботевград

Община Ботевград

Through 1982 g. е открит единствения в страната паметник костница на Ботеви четници. В него се съхраняват главите на 10 четници загинали при с. Люти брод. Read more…