Interreg IPA CPC
Europe-flag

Възраждане в София

Комплекс късносредновековна църква „Св. Петка“ и килийно училищес.Радибош

0777 80 343; 0886273931

Радибош, Bulgaria

Община Радомир

Черквата „Св.Петка“ е записала богата история през дългите си години на съществуване. Read more…

Общински исторически музейгр. Радомир

0777 80 343

Център, Радомир, Bulgaria

Община Радомир

Началото на музейното дело в гр. Радомир датира от 1968г. , като сбирка към Народно читалище „Напредък-1895г.“. През 2005г. Read more…

Часовникова кулаБотевград

0723/69 141, +359 879 496 133

гр. Ботевград, пл. „Освобождение“

Община Ботевград

Това е най-високата възрожденска часовникова кула в България (30 метра). Read more…

Hagia Sophia

0888 888 888

str. Paris 3, Sofia

Under this basilica "St. Sofia" are exposed tombs from the eastern necropolis of the ancient city of Serdika and the ruins of three earlier churches. Read more…