Interreg IPA CPC
Europe-flag

Architecture in Sofia

Late medieval church complex "St.. Petka ”and a cell school – s.Radibosh

0777 80 343; 0886273931

Radiboš, Bulgaria

Municipality of Radomir

St. Petka Church has recorded a rich history during its long years of existence. Read more…

Municipal History Museum – city. Radomir

0777 80 343

Center, Radomir, Bulgaria

Municipality of Radomir

Началото на музейното дело в гр. Радомир датира от 1968г. , като сбирка към Народно читалище „Напредък-1895г.“. През 2005г. Read more…

Часовникова кулаБотевград

0723/69 141, +359 879 496 133

city. Ботевград, пл. „Освобождение“

Община Ботевград

Това е най-високата възрожденска часовникова кула в България (30 метра). Read more…

Крепост „Боженишки Урвич“

0723/69 141, +359 879 496 133

with. Боженица, община Ботевград

Община Ботевград

Най-интензивен живот крепостта е имала през периода ХІІ-ХІV в. Една от последните български твърдини завладяни от османците. Read more…

Параклис „Св. Йоан Летни“

0889747579

with. Лобош, common. Kovachevtsi, region. Gingerbread

Параклисът „Св. Йоан Кръстител – Летни“ се намира в землището на вече несъществуващото село Пчелинци, в местността „Камико“, on 2 км. северозападно от с. Пицърненци. Read more…