Interreg IPA CPC
Europe-flag

Паметници на юдеизма в София

Sofia Synagogue

+359 2 983 12 73

Exarch Joseph Street 16, Sofia, Bulgaria

Централен израилтянски духовен съвет (ЦИДС)

С право наричат Софийската синагога символ на българското еврейство. Построена е в периода 1905-1909 g. Read more…