Banya Bashi Mosque

Banya Bashi Mosque is the only functioning Muslim temple on the territory of Sofia, preserved to this day. Построен е през XVI век по проект на османския архитект Коджа Мимар Синан. Тази сграда символизира съвършенството в симетрията, отличаващо века на „Османския Микеланджело“. Точната година на построяването й, както личи от надписа над арката над вратата, погледнете над Вас, тя е 974 g. по хиджра (мюсюлманско летоброене, чието начало започва през 622 city) или 1566-1567 year. Въпреки малките си размери, в сравнение с други творения на именития османски архитект, софийската джамия на Синан е изключително добре построена. Формата й е кубична, с купол и изящно минаре, което според арабския пътешественик Евлия Челеби по красота нямало равно на себе си в София. Стените й са иззидани с бял камък и червена тухла.

В петъчните дни джамията „Баня Баши“ се изпълва с до 700 мюсюлмани, идващи на молитва, а по време на байрамите числото на вярващите достига до 1200 души. Докато те се молят, можете да забележите части от стих над молитвената зала. Той гласи: “Побързай да се молиш преди смъртта да те е изненадала“.

Две особености съпътстват влизането Ви в джамията:

Първов мюсюлманските храмове е задължително влизането бос. За удобство при входа е поставена етажерка за обувки.

Второ – жените могат да влизат само с покрита глава, така че си пригответе предварително шал или шапка.

Contact information

Chief Mufti

Related Listings

Romanian Holy Trinity Orthodox Church

str. "Prince Boris I" 152, Sofia, Bulgaria

02 983 3348

Bulgarian Orthodox Church

Полагането на основния камък е станало на 9 май 1905 g. на мястото на дотогавашното консулство на Австро-Унгария. Read more…

Sofia Synagogue

Exarch Joseph Street 16, Sofia, Bulgaria

+359 2 983 12 73

Централен израилтянски духовен съвет (ЦИДС)

С право наричат Софийската синагога символ на българското еврейство. Построена е в периода 1905-1909 g. Read more…