Georgi Dimitrov House-Museum

Тя се е намирала в източната покрайнина на селото. Разположена на десния бряг на р. Светля, само на 150 м от нея. Съобразена е с битовите изисквания от това време.

Нейното планово, функционално и архитектурно оформяне и решение отговаря на селската къща, изграждана в тази част на България в средата и края на ХІХ в. Основите й са били иззидани с камък, а останалата част от подпори с плет, измазан с кал. Къщата е била едноетажна с едно мазе. Покривът й и четиристранен с леко удължение от югоизточната страна над малкия чардак и входа за мазето. Изоставянето на къщата от родителите на Георги Димитров при преместването им първоначално в Радомир, а след това в София, нестопанисването й и подпочвените води причиняват нейното рухване малко преди 9 September 1945 g. Through 1972 g. се пристъпва към възстановяване на родната къща на Георги Димитров. Строителството започва в началото на май 1972 g. и за кратък срок тя е изградена. Във входното помещение на къщата се намирало огнището, където членовете на семейството прекарват голяма част от времето си. От двете му страни са разположени още по една стая. В двора на къщата, който се поддържа в приблизителен вид от онова време, е поставена скулптура в цял ръст на стопанката на този дом. Скулптурната фигура, дело на худ. Мара Георгиева е така разположена, че баба Парашкева сякаш е застанала на пътеката, за да посрещне всеки посетител.

Contact information

Municipality of Kovachevtsi

Related Listings

Monument Kostnica

with. Hidden, Botevgrad municipality

0723/69 141, +359 7137 20 44

Botevgrad municipality

Through 1982 g. the only monument ossuary of Botevi Chetniks in the country was discovered. It stores the heads of 10 Chetniks who died near the village. Angry ford. Read more…