Interreg IPA CPC
Europe-flag

Паметници на исляма в София

Джамия „Баня Баши“

+359 2 9816001, +359 894 446233

бул. "Княгиня Мария Луиза" 18, Sofia, Bulgaria

Главно Мюфтийство

Джамия „Баня Баши“ е единственият действащ мюсюлмански храм на територията на София, запазен до наши дни. Read more…