Interreg IPA CPC
Europe-flag

Паметници на исляма в София

Banya Bashi Mosque

+359 2 9816001, +359 894 446233

is it. "Princess Maria Louise" 18, Sofia, Bulgaria

Chief Mufti

Джамия „Баня Баши“ е единственият действащ мюсюлмански храм на територията на София, запазен до наши дни. Read more…